*

Het alledaagse huis is heel bepalend voor ons leven. Het is meer dan een beleggingsobject

Er wordt te economisch en commercieel over wonen gedacht. Wonen is in de eerste plaats: je ergens thuisvoelen in de wereld.

Nederland

meer ‘Nederland’