Een aangestelde partijcommissie, onder leiding van oud SP-kamerlid Nine Kooiman, schrijft in een rapport dat de SP maandagavond naar zijn leden stuurde dat de moederpartij en jongerentak Rood moeten overgaan tot ‘een scheiding in goed overleg’. De commissie heeft onderzocht of de breuk tussen SP en jongerentak Rood nog te repareren valt, en concludeert dat het beter is om goed uit elkaar te gaan. De breuk komt onder meer door gebrekkige communicatie waardoor de kloof alleen maar groter werd, schrijven de onderzoekers. Ook stelt de commissie dat het een fout was om de jongerenpartij zo zelfstandig te laten opereren, en adviseert het de SP om meer macht te houden over een eventuele nieuwe jo..