Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het rapport is dinsdag aangeboden aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. In het onderzoek komt naar voren dat homoseksualiteit voor een ambtenaar tussen 1945 en 1971 grote gevolgen kon hebben voor zijn of haar carrière bij de overheid. Door het gevoerde personeelsbeleid uit die tijd werd je als homoseksueel minder snel aangenomen, en sneller ontslagen. Dit gold met name voor homoseksuele mannen; lesbische vrouwen bleven grotendeels onder de radar. Ook ontdekten de onderzoekers dat er bij sollicitaties..