*

De vrijheid om je meningen te uiten is niet onbegrensd, en ons gebruik ervan is onvolmaakt

De pluriforme pers, dus zeker een zelfstandige christelijke krant als deze, geldt als symbool van de Vrijheid van Meningsuiting. Maar de strafwet verbiedt groepsbelediging, en christelijk geloof uit zich in zelfbeheersing. ‘Gewoon zeggen wat we altijd al zeiden’? Dat kan ook een afgodje zijn.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie