*

Het vogelparadijs bij de Oostvaardersplassen krijgt vorm. Worden doelstellingen gehaald?

Een reset van het moeras in de Oostvaardersplassen moet de biodiversiteit in het gebied een flinke impuls geven, zodat het de Natura2000-doelstellingen haalt. Niet alleen de zangvogels in de rietvelden hebben hier profijt van. Ook andere delen van het gebied worden heringericht en natter gemaakt, waardoor nog meer planten en dieren profiteren. Het vogelparadijs krijgt verder vorm.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie