*

Afghaanse tolken moeten zo snel mogelijk weg: ‘Je wacht niet tot de Taliban je kinderen afslachten’

Na twintig jaar verlaten de Verenigde Staten en hun bondgenoten Afghanistan. Zaterdag begint de terugtrekking van alle troepen, een operatie die op 11 september moet zijn afgerond. Afghaanse tolken die in dienst waren van Nederlandse militairen proberen in allerijl weg te komen. Zoals Barigul: ‘De taliban willen wraak nemen op de tolken.’

Nederland

meer ‘Nederland’