*

Hoger jeugdloon leidt niet tot meer werkloosheid, zoals wel werd gevreesd

De verhoging van het minimumjeugdloon in 2017 en 2019 heeft niet geleid tot een hogere werkloosheid onder jongeren.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie