*

Huisartsen slaan alarm: tussen rijk en arm dreigt nu ook een vaccinatiekloof

Huisartsen uit minder welvarende wijken luiden de noodklok: de opkomst voor de coronavaccinaties is bij mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden zorgwekkend laag. Betere informatie, bijvoorbeeld door tv-spotjes is broodnodig.

Nederland

meer ‘Nederland’