Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend op basis van nieuwe meetgegevens van Sovon Vogelonderzoek. Veel nesten van deze grondbroeders, waaronder de grutto en kievit, worden via gesubsidieerd agrarisch natuurbeheer beschermd tegen maaien, mesten en beweiden. Een agrariër wacht dan bijvoorbeeld bewust met maaien van het gras, tot het nest van de grutto uitgekomen is. Maar dat beleid blijkt dus niet altijd een garantie voor succes. Nestbescherming vindt volgens het CBS dan ook maar plaats in een klein deel van het agrarisch gebied, vooral op plekken met agrarisch natuurbeheer. En die beslaan 5 procent van het landbouwareaal. Bij de onbeschermde nesten van boerenlandvogels op erven en..