De D66-vicefractievoorzitter bouwt met dit voorstel voort op het werk van voormalig D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Jetten, die Dijkstra vervangen heeft als D66-woordvoerder op het gebied van medisch-ethische zaken, rekent op steun van een Kamermeerderheid. De afgelopen vier jaar zat D66 qua medisch-ethische zaken klem in het regeerakkoord. Zo is bij de formatie van Rutte III afgesproken met de christelijke partijen CDA en ChristenUnie om niet aan de abortuswet te tornen. ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker reageert dan ook afwijzend op Jettens voorstel. ‘Vrouwen in kwetsbare situaties verdienen alle hulp en steun. Met het schrappen van de vijfdagentermijn schieten de meeste vrouwen n..