De christendemocraten mikten met Wopke Hoekstra op het premierschap, maar zijn volgens een voorlopige prognose van het ANP vier van hun negentien zetels kwijtgeraakt.