*

Conflict Rijk en gemeente over jeugdzorg escaleert

De slepende onderhandelingen tussen gemeenten en het Rijk over tekortschietende budgetten voor jeugdzorg zijn geklapt. Gemeenten komen jaarlijks 1,7 miljard euro tekort. Daarom rest hun naar eigen zeggen geen andere uitweg dan een stap zonder precedent: een arbitragecommissie moet het geschil beslechten.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie