*

In Nederland leven ruim 250.000 kinderen in armoede. ‘Zij zijn een ongehoorde groep’

In Nederland kan 1 op de 13 kinderen door geldgebrek niet meedoen met hun leeftijdgenoten. Kinderarmoede dreigt de komende jaren met meer dan een kwart toe te nemen. SIRE wil kinderen die in armoede leven een stem geven.

Nederland

meer ‘Nederland’