*

Bruisende plannen voor Zuid-Limburg: krimp en groei gaan samen op

In tien jaar moeten er een miljoen woningen bij. Maar niet in krimpregio’s, daar moeten duizenden woningen weg. Toch is er, aan de rand van Nederland, volop hoop en optimisme. Parkstad Limburg bereidt zich voor op iets dat onmogelijk klinkt: groei en krimp tegelijk.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie