*

Uw arts is straks wellicht verplicht uw extra kilo’s bij u aan te kaarten

Het Nederlandse zorgstelsel is te veel gericht op ziekte, in plaats van op gezondheid. Dat moet anders, vinden de bestuursvoorzitters van Zilveren Kruis, Menzis en CZ. Verplicht zorgverleners te werken aan het voorkómen van gezondheidsklachten.

Nederland

meer ‘Nederland’