*

Meerderheid deelnemers DNA-dialoog voor aanpassen van DNA embryo, maar alleen bij ernstige erfelijke ziekten

Het aanpassen van het DNA van embryo’s mag in Nederland alleen worden toegestaan om doorgifte van ernstige erfelijke ziekten te voorkomen. Aanpassen moet onder strenge voorwaarden plaatsvinden.

Nederland

meer ‘Nederland’