*

Tweede Kamer zoekt menselijke maat: einde boodschappenboete

De breedgedragen politieke verontwaardiging over het bijstandsregime in de gemeente Wijdemeren (Noord-Holland) lijkt te leiden tot snelle landelijke actie. Regeringspartijen ChristenUnie, CDA en D66 hebben plannen klaar voor een einde aan de verplichte boete voor bijstandsontvangers die niet volledig aan de informatieplicht hebben voldaan.

advertentie