Nederland is een hotspot voor exotische vogels die hier al dan niet op eigen kracht zijn gekomen | Nederlands Dagblad

Nederland is een hotspot voor exotische vogels die hier al dan niet op eigen kracht zijn gekomen

Exotische vogels weten Nederland goed te vinden. Sinds de jaren zeventig zijn er wel 250 verschillende soorten aangetroffen, meldt Sovon in zijn jaarlijkse Vogelbalans. Vijftien soorten broeden hier jaarlijks en een aantal, waaronder de halsbandparkiet, weet zich voortreffelijk te handhaven. Vijf soorten, zoals de nijlgans, worden gezien als een bedreiging en worden in heel de Europese Unie bestreden.

Nederland

meer ‘Nederland’