*

Nederlanders blijken minder wars van globalisering dan voorheen

Nederlanders staan in meerderheid positief ten opzichte van globalisering. In april 2020 vond slechts 13 procent dat ‘mensen zoals ik’ vooral nadelen ondervinden van open grenzen. Daarmee oordelen Nederlanders positiever over globalisering dan in 2015 (28 procent negatief) en 2008 (18 procent).

Nederland

meer ‘Nederland’