*

IND slaagt er nog altijd niet in achterstand weg te werken

Het aantal mensen dat bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wacht op beoordeling van hun asielverzoek neemt niet af, ondanks het aanstellen van een speciaal team dat achterstanden moet wegwerken.

Nederland

meer ‘Nederland’