Probeer ‘Shell’ aansprakelijk te stellen voor de schade die het aan het klimaat toebrengt en dan blijkt dat eenduidige olie- en gasbedrijf achter de geel-rode schelp plotseling lucht. Ongrijpbaar. Of in het beste geval: een doolhof.