*

'Uitkopen van veehouders helpt woningbouw'

De stikstofimpasse kan regionaal worden doorbroken met het uitkopen van een kleine groep veehouders die relatief veel ammoniak uitstoten nabij kwetsbare natuur. Dit valt op te maken uit onderzoek van journalistiek platform Investico.

Nederland

meer ‘Nederland’