Stilgezet: Vernederend - Lucas 16:24

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Lucas 16:24

Hij riep: ‘Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.’

Een roep om hulp uit het dodenrijk. Opvallend: deze man vraagt niet om redding uit de pijniging. Kennelijk beseft hij dat hier geen ontkomen aan is. Als Jezus dat zo vertelt, vraag ik me af of dat typerend is voor het dodenrijk. En is het dan ook typerend dat hij geen zonde belijdt, maar smeekt om medelijden? Heel nederig, dat wel – met een druppel water van Lazarus’ vinger zou hij al blij zijn. Dat kleine beetje zal Abraham hem toch niet weigeren? En dan vernedert hij Lazarus opnieuw. Een week geleden stond hij niemand in zijn huishouden toe om even een beker water naar buiten te brengen voor die stinkende bedelaar. Maar nu kan Lazarus wel even voor loopjongen spelen …

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?