Stilgezet: Romeinen 8:17 - Lijden

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Romeinen 8:17

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn … Samen met Christus, …: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

Kind van God zijn, dat is geweldig, niet te geloven. Maar ook letterlijk: niet te geloven. Want er is altijd wel iets dat mij verhindert om dit volledig tot me door te laten dringen. Mijn eigenwaan vindt dat ik het zelf wel red, mijn zelfverachting vindt dat ik het niet waard ben. De drukte in mijn hoofd of de troosteloosheid van mijn bestaan – het zijn allemaal tegenstemmen. De Geest moet er elke keer weer tegenin praten: je bent echt een kind van God. Net zo goed als Christus dat is.

Wil je ervaren dat dat zo is? Laat je dan tot deelgenoot in het lijden maken. Dat is het grootste cadeau van de Geest: dat Hij je bereid maakt achter Christus aan te lijden.

Dan krijg je straks de grootste troost die er is.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?