Stilgezet: Rechters 1:34-35 - Naschrift

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Rechters 1:34-35

De stam Dan werd door de Amorieten teruggedrongen tot in het bergland en kreeg geen kans naar de vlakte af te dalen. De Amorieten handhaafden zich, (...) maar toen de nakomelingen van Jozef sterker werden, dwongen zij hen tot herendienst.

Het ging goed met de Israëlieten. Ze genoten van hun mooie huizen. Hun vee blaakte van gezondheid en het koren stond hoog. Daarom verwierpen ze de geruchten dat de Amorieten zich op oorlog voorbereidden. Totdat het niet meer te ontkennen viel. De Amorieten hadden de Danieten uit hun vruchtbare vallei verdrongen. Was er dan zelfs geen blijvende rust in het beloofde land? Maar de nakomelingen van Jozef lieten dit niet op zich zitten. Ze grepen in. Zonder aarzelen namen ze het initiatief de erfgrond van Dan terug te veroveren. De HEER stond hen bij, net als vroeger.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?