Stilgezet: Rechters 1:27-33 - Thuis

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Rechters 1:27-33

Manasse, Efraïm, Zebulon, Aser and Naftali verdreven de bewoners niet ... Toen de Israëlieten sterker werden, legden ze de Kanaänieten herendienst op, maar ze verdreven hen niet

Ongelooflijk! De oorlog was voorbij! Het had veel van de Israëlieten gevergd. Van de mannen op de slagvelden. Van de vrouwen op het thuisfront. Zonder de HEER hadden ze het zeker niet gered. Maar uiteindelijk hadden ze hun erfdeel in bezit kunnen nemen. En al was er ontzettend veel opknapwerk, iedereen had het gevoel thuis gekomen te zijn.

Vreemd genoeg begonnen ze al gauw de Kanaänieten te tolereren. In plaats van hen te doden of te verdrijven als straf op hun vreselijke afgodendienst, dwongen ze hen tot slavernij. Goedkope knechten. En slaaf zijn was toch ook een straf. Eerst knaagde het erg aan hun geweten. Later veel minder.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?