Stilgezet: Psalm 36:2 - Influistering

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Psalm 36:2

De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart – angst voor God kent hij niet.

Het gaat hier niet om gewoon ‘spreken’. Er wordt hetzelfde woord gebruikt als wanneer een profeet een godsspraak krijgt: een onverklaarbare influistering die met gezag op je afkomt. Je móét wel luisteren! Op dezelfde manier probeert de zonde in ons hart te spreken. ‘Natuurlijk moet je toegeven aan een verboden liefde, natuurlijk moet je om je eigen portemonnee denken!’ Er valt niet aan te ontkomen – tenzij je angst voor God kent. Een angst waardoor je beseft hoe klein je bent, hoe machtig Hij is, hoe belachelijk het is om je tegen Hem te verzetten.

Wie luistert naar die angst, hoort trouwens nog wel meer. Een indringend fluisteren: Ik heb je lief. Ik ben zo groot en met heel mijn wezen heb Ik je lief. Kom maar.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?