Stilgezet: Psalm 22:9 - Giftig

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Psalm 22:9

Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd: ‘Wend je tot de HEER! Laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je?’

Dit is giftige spot. Je hebt ooit argeloos en oprecht getuigd van je vertrouwen in Gods goedheid. Als jonge legeraanvoerder moedigde David zijn mannen ermee aan: ‘De HEER kan Israël bevrijden, we hoeven niet bang te zijn voor die sterke Filistijnen, want Hij kan zelfs met een klein handjevol machtige vijanden verjagen.’ En ­Davids soldaten droegen hem op handen en ook de andere generaals lieten zich in die flow meeslepen. Maar zodra Sauls achterdocht zich tegen David keert, zijn die collega’s bereid om hem compleet te laten vallen. Ooit deden ze mee met de dankoffers, nu spotten ze juist met dat Godsvertrouwen. En nu blijkt dat ze er niets van geloven …

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?