Stilgezet: Psalm 22:8 - Ontslag

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Psalm 22:8

Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd …

Denk je in, de chef roept jou bij zich en zegt je ontslag aan, volkomen onverwacht. En je komt aangeslagen terug op de afdeling en je ziet overal spottende gezichten. En zelfs als ze je meewarig aankijken, zit daar nog spot in: ja jongen, dat valt niet mee hè! Dan ga je toch door de grond … Dat is wat ­David meemaakte aan het hof. Een gevierd aanvoerder, schoonzoon van de koning, ­iedereen groette hem hartelijk – en ineens ligt hij eruit. In zijn drift smeet Saul een speer naar hem toe. Dan zou je verwachten dat je medehovelingen meevoelen en je uit de wind proberen te houden. Maar nee, overal zie je bedekte spot. Dat heeft Jezus ook ervaren. Wat heeft Hij een hart voor de Zaak – maar we gaven Hem ontslag en we lachten er ook nog om …

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?