Stilgezet: Psalm 22:30 - Hij knielt

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Psalm 22:30

Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet ­konden behouden.

In Davids tijd heeft de HEER nog maar weinig geopenbaard over het leven na de dood. Hoe dat zal zijn – David heeft geen idee. Maar kennelijk denkt hij door op wat hij wel weet. Hij weet: Jahwe is oppermachtig. Dan moet Hij ook machtiger zijn dan de dood. Misschien heeft hij wel op dezelfde manier geredeneerd als zijn grote Kleinzoon later: als God zichzelf nog steeds de God van Abraham, Isaak en Jakob noemt, dan léven zij. God is toch geen God van doden? En als David weer eens bij het dode lichaam van een van zijn mannen staat en verbijsterd het definitieve afscheid probeert te vatten, dan schudt hij zijn hoofd. Nee, voor God is deze man niet dood. Sterker, vast en ­zeker knielt hij voor God.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?