Stilgezet: Psalm 22:20 - Help niet

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Psalm 22:20

HEER, houd u niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp.

En dat mocht Jezus nu juist niet vragen. De HEER was zijn sterkte, zeker, maar Hij moest het nu juist zonder doen. In Getsémané kon Hij nog smeken of de beker van het lijden voorbij mocht gaan, maar zodra Hij eraan toevoegde: Uw wil geschiede – toen wist Hij ook dat die beker niet voorbij mocht gaan. Hij moest hem helemaal leegdrinken. En helemaal alleen.

Daarom smeekte Jezus niet om hulp, toen ze Hem vastspijkerden. Hij verdroeg de eenzaamheid. Nee Vader, help Mij maar niet … Pas aan het eind van die martelende uren duisternis schreeuwde Hij Psalm 22 uit: Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Waarom verlaat U mij nu nog steeds?

En het wérd weer licht. Gods vriendelijk gezicht lachte Hem weer toe van de hemel. Het was volbracht.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?