Stilgezet: Prediker 12:9 - Wijs

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Prediker 12:9

Prediker was een wijs man en heeft het volk veel kennis bijgebracht. Hij heeft gewikt en gewogen en veel spreuken opgesteld.

Is de Prediker uitgesproken? Hij heeft zijn kernzin weer eens herhaald: Lucht en leegte, alles is leegte. En nu zwijgt hij, peinzend. De leerling, die zijn woorden noteerde, kijkt zijn oude leermeester aan. Komt er niets meer?

Dan schrijft hij vol eerbied zijn ­eigen woorden neer: wat was die Prediker een wijs man. Wat heeft hij ons veel geleerd, veel meer dan in dit boekje is opgeschreven. Ja, het klonk vaak triest – alles is lucht en leegte. Maar wat kregen we daardoor oog voor de realiteit! Onze leermeester kwam niet met loze peptalk. Hij gaf ons de moed om de harde werkelijkheid onder ogen te zien. Hij leerde ons te ­wikken en te wegen en niet te gaan voor snel resultaat. Wat een wijsheid …

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?