Stilgezet: Prediker 12:10 - Doorleefd

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Prediker 12:10

In treffende spreuken pro­beerde Prediker de waarheid getrouw onder woorden te brengen.

Eerlijk gezegd, ik vind de meeste spreuken dooddoeners. Tegeltjeswijsheden zijn het, zo verschrikkelijk algemeen dat je er niets mee kunt. Toch golden ze in het oude oosten als het toppunt van wijsheid. Kennelijk ervoer men een spreuk als een samenballing van een complete discussie – en daarom ook als iets waar je verder mee komt. En misschien moet je getraind worden door een wijze om die complete discussie erin terug te horen. Of misschien moet je wijs worden door het leven … ‘Elke wolk heeft een zilveren rand’ – het kan een dooddoener zijn, maar ook een diep doorleefd resultaat van een veelbewogen leven. En als je wilt luisteren en zelf wilt wikken en wegen, dan denk je: ja, wat is dit wáár …

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?