Stilgezet: Prediker 10:3 - Doof

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Prediker 10:3

De dwaas ontspoort voortdurend en terwijl hij doelloos ronddwaalt op de weg toont hij steeds aan iedereen hoe dwaas hij is.

Dit is niet iets om je vrolijk over te maken. Dit doet pijn, en niet alleen bij ouders die knijpend bezorgd zijn over hun onbesuisde puberzoon, maar bij iedereen die om zich heen kijkt en ziet hoe deze wereld door domheid geregeerd wordt. Door domheid? Nee, door dwaasheid. Dwazen zijn vaak heel intelligent – en ze kunnen goed manipuleren. Maar één ding kunnen ze niet: eerlijk nadenken over zichzelf. Zichzelf bekijken door de ogen van God. Zo kunnen ze uiteindelijk ook niet zien hoe de mensen wérkelijk over hen denken. Ze luisteren naar het applaus, maar horen niet hoe er achter hun rug om hen gelachen wordt. Want als je niet wilt luisteren, maakt God je op den duur doof.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?