Stilgezet: Prediker 10:2 - Spoor

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Prediker 10:2

De wijze volgt altijd het goede spoor, de dwaas ontspoort voortdurend …

Maakt een wijze dan nooit fouten? Natuurlijk wel. Het is juist wijs om je fouten onder ogen te durven zien. Juist in zijn onzekerheid is de wijze vaak wijs. Hij weet het nog niet, hij voelt dat er iets niet klopt maar hij kan het nog geen woorden geven, hij zoekt en hij tast. En hij vraagt aan de HEER van zijn leven: is het zo goed, HEER? Wat vindt U ervan? En hij heeft er verdriet van als hij mis stapt.

Een dwaas is snel klaar met zijn fouten. Zo erg zijn ze niet, waar doe je moeilijk over, en bovendien zijn ze meestal de schuld van een ander. Hij heeft geen behoefte om van zijn fouten te leren, want het gaat toch prima zo? Juist daarom ontspoort hij voortdurend.

HEER, ik herken zoveel dwaasheid in mijzelf. Houdt U mij toch in het goede spoor!

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?