Stilgezet: Prediker 10:13 - Jezelf kennen

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Prediker 10:13

Wat er uit zijn mond aan woorden komt, is aan het begin al dwaasheid en wordt erbarmelijke waanzin aan het eind.

Dat gaat niet altijd zo. Je hebt mensen die ondoordachte taal uitslaan, ineens van zichzelf schrikken, en dan terugkomen op hun woorden. Daaruit blijkt dan dat ze in feite toch wijs zijn. Want juist de wijze beseft dat hij fouten kan maken.

Een dwaas daarentegen ratelt maar door. Hij gelooft stellig in zijn eigen slimheid, zijn fouten lacht hij weg of bagatelliseert hij, en zelfs als hij vastloopt in tegenstrijdigheden – dan nog vindt hij zichzelf geweldig. De spottende blik van anderen ziet hij niet eens.

Nu zegt de Prediker dit tegen jonge mensen die wijs willen worden. Moeten zij dan leren lachen om de dwaasheid van anderen? Nee, dat is goedkoop. Zij moeten zichzelf leren kennen …

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?