Stilgezet: Lucas 16:29 - Abraham

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Lucas 16:29

Abraham zei: ‘Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!’

Zou de gestorven Abraham inmiddels echt weten van zijn nakomeling Mozes? Of legt Jezus hem deze woorden in de mond? Jesaja schreef eens: ‘Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen, maar u, HEER, bent onze beschermer.’ Dus ook al weet Abraham misschien wel van ons bestaan, hij kan er niets mee. Dus is voor een christen niet de belangrijkste vraag hoe het voorgeslacht in de hemel over hen denkt, maar of de HEER in de hemel aan hen denkt.

En die HEER heeft gesproken via Mozes en de profeten, via die boeken die zo tastbaar op tafel liggen. Wat is het eenvoudig om te weten te komen wat Hij van je wil! Weduwen en wezen mag je niet uitbuiten, heb je naaste lief als jezelf. En vertrouw de HEER in heel je bestaan.

En als je dat doet, zul je ooit met Abraham kunnen praten. 

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?