Stilgezet: Lucas 16:15 - Wil ik?

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Lucas 16:15

Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.

Maar echt wijze en godvrezende mensen staan toch ook wel in hoog aanzien bij anderen? Misschien niet bij de massa, maar toch wel bij een paar geestverwanten. Oké, wie wijs is kan fijntjes glimlachen over de tijdelijkheid van roem, maar om nu te zeggen dat elke BN’er een gruwel is in de ogen van God …

Dit is typisch weer zo’n raadselspreuk van Jezus die in zijn algemeenheid tegenspraak oproept – en daardoor prikkelt om door te denken. Om door te denken over mijn eigen diepste motieven. Wil ik graag hoog in aanzien staan? Wil ik aardig gevonden worden, of slim of geestig? Wil ik de beste van de klas zijn? En waarom wil ik dat? Houd ik wel rekening met de totaal andere maatstaven van mijn Schepper? Wil ik wel weten waar Hij van gruwt?

Wil ik echt wel de kleinste zijn?

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?