Stilgezet: Lucas 14:1 - Grip

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Lucas 14:1

Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande Farizeeër ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog.

Raar eigenlijk, dat Jezus nú nog een uitnodiging krijgt voor een maaltijd bij een Farizeeër thuis. De Farizeeën hadden Hem net dringend geadviseerd om te vertrekken uit het Overjordaanse, want Herodes Antipas wilde Hem doden. En Jezus had aangegeven dat Hij zelf wel zou uitmaken wanneer Hij wegging. Hij had nog drie werkdagen nodig, dat moesten ze maar tegen die vos zeggen! Daarmee waren ze publiek ontmaskerd als loopjongens van Herodes. Dan ga je Jezus vervolgens toch niet uitnodigen bij je thuis …

Maar het is dan ook geen vriendschappelijke maaltijd. Het is eerder een zoveelste poging om grip op Hem te krijgen.

Dat Jezus eigenlijk nog gáát! Of wil Hij nog grip krijgen op hen?

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?