Stilgezet: Johannes 1:8 - Echt licht

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Johannes 1:8

Hij was zelf niet het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht.

De schrijver Johannes wil het duidelijk maken. Niemand moet denken dat de getuige Johannes zelf het Licht was. De schrijver weet hoe gemakkelijk mensen het Licht over het hoofd zien en in persoonsverheerlijking vervallen. Toen Paulus en Barnabas op Cyprus van het Licht getuigden, werden ze als goden vereerd. Ook in de kerk was het gebeurd. In de gemeente van Korinte waren sommige gelovigen helemaal weg van Paulus. Anderen juist van Petrus. En weer anderen van Apollos. Niet alleen werd het Licht verduisterd, maar de persoonsverheerlijking leidde tot verdeeldheid. Een pijl op de boog van de Tegenstander.

Nee, de getuige wees mensen op het echte Licht. Hij liet zien wat het inhoudt om dit Licht te volgen. Hij was een voorbeeld.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?