Stilgezet: Johannes 1:18b - Bekend

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Johannes 1:18b

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Het is niet te begrijpen. Het is alleen stamelend na te vertellen. Het Woord dat bestond voor de tijd begon, heeft zich bij de tijd ingevoegd. De Zoon, die samen met de Vader volledig één van Geest was, is mens geworden. God zelf heeft onder de mensen gewoond, als het mensgeworden Woord.

Jezus straalde zijn God-zijn uit in alles wat Hij deed en zei. Vanaf zijn jeugd was zijn wijsheid alom bekend. De Schriftgeleerden in de tempel stonden verbaasd over zijn Godskennis. De inwoners van Nazaret ­bewonderden zijn toewijding. Huichelaars stelde Hij aan de kaak. Voor mensen met vroomheid had Hij geen geduld. Ten slotte overwon Hij de dood en herstelde de liefde. Zó is God.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?