Stilgezet: Johannes 1:11 - Verworpen

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Johannes 1:11

Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.

Het was kortzichtig dat de ­Joden het Woord niet her­kenden. Maar ze waren wel nieuwsgierig toen hij publiek op begon te treden. Het leek er zelfs op dat ze Hem met open armen ontvingen. Ze brachten Hem hun zieken en bezetenen. Met open mond keken ze toe hoe hij de huichelarij van de geestelijke leiders aan de kaak stelde. Zijn openluchtpreken waren populair. Maar toen de geestelijke leiders samenspanden tegen het Woord begonnen ze bang te worden. En uiteindelijk verwierpen ze Hem. Zelfs zijn beste vrienden liepen bij Hem weg. Ja. Er is in de geschiedenis van de kerk vaak op gewezen hoe iedere gelovige regelmatig in diezelfde fout valt. En het is wel goed af en toe de verwarring van die beschuldigde vinger te ervaren.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?