Stilgezet: Hebreeën 13:22 - Nodig

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 13:22

Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van bemoediging, ook al heb ik u maar beknopt geschreven.

Beknopt kun je deze brief niet echt noemen. Dertien hoofdstukken, en vaak pittige redenaties! Daarom is het aannemelijk dat het grootste deel van de brief bestaat uit een preek die al klaarlag, en waaraan de auteur ter afsluiting nog een kort briefje toevoegde. Dat verklaart ook dat er aan het begin van Hebreeën geen briefaanhef staat. Dan zegt de schrijver in onze tekst dus: sorry dat ik geen tijd heb voor een lange brief; jullie moeten het doen met een oude preek, maar ik hoop dat jullie er wel voor openstaan. Want ik denk dat jullie dit nodig hebben …

En de Geest knikte instemmend. Dit hebben ze in de eenentwintigste eeuw ook nog hard nodig – deze preek blijft bewaard voor de eeuwen.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?