Stilgezet: Hebreeën 13:20 - Geef

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 13:20

Moge de God van de vrede (…) u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen.

De brief aan de Hebreeën loopt op zijn eind. En nu gaat de schrijver bidden voor zijn ­lezers. Hij heeft hen aan het denken gezet over de hemelse macht en liefde van Jezus, onze barmhartige Hogepriester. Hij heeft hen aangespoord om vooral niet achterop te raken in enthousiasme en zorg voor ­elkaar. En nu leunt hij niet ­achterover: ziezo, ze weten weer waar het op staat, nu moeten ze zelf aan de slag. Hij beseft dat niemand enthou­siasme uit eigen bronnen kan aanboren. Die bronnen hebben wij eenvoudig niet. Zeker de ­lezers niet, uitgeput als ze zijn van jarenlang getob.

En dus bidt de schrijver: Heer, gééf hun het goede. Ze willen graag voor U leven, maar ze zijn zo moe. Wilt U zelf geven wat U vraagt?

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?