Stilgezet: Hebreeën 13:19 - Gebed

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 13:19

Bid voor ons. We zijn er weliswaar van overtuigd dat ons geweten zuiver is, … maar toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht.

Wie zijn die ‘ons’? Helemaal onbekend. We weten niet eens wie de schrijver is, laat staan dat we zijn medewerkers kennen. Ze zijn kennelijk op reis, misschien om hulp te verlenen in andere gemeenten of als afvaardiging voor een belangrijk overleg. In elk geval kunnen ze voorlopig nog niet terug. En dat heeft ook te maken met de kritiek op hun werk. Daardoor duurt hun missie langer dan gedacht.

En nu mogen ze in de gemeente niet denken: nou ja, dat is hun pakkie-an. Wie zo’n vergaderfreak is dat hij zich naar een classis laat afvaardigen, die moet ook maar zelf zien. Het schijnt dat er een paar lastige problemen spelen. Ach ja …

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?