Stilgezet: Hebreeën 13:17 - Hulp

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 13:17

Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen.

In de christelijke gemeente zijn we allemaal gelijk. We leven allemaal van genade. Dus als we elkaar bemoedigen, hoeft niemand zich te verbeelden dat hij het beter weet.

En toch gaf Christus ons leiders. Terwijl Hij wéét dat die onvolmaakt zijn. Is het wel verstandig om hen over ons geestelijk leven te laten waken? Ze kunnen lang niet altijd luisteren, ze blijken soms kortzichtig of ­tiranniek.

Ja, en daarom moeten zij ooit rekenschap afleggen voor God zelf. Dat moeten zij zelf goed beseffen, maar gemeenteleden moeten dat ook beseffen. Wat dragen zij een zware last! Wat hebben zij hulp nodig! – Oké, hij vraagt niet door, maar dan vertel ik het toch zelf? Laat ik hem helpen om pastoraal te zijn …

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?