Stilgezet: Hebreeën 13:17 - Anders

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 13:17

Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven …

De lezers van deze brief stammen uit een cultuur waarin het gezag hooggehouden wordt. Zoals nog altijd in veel oosterse culturen. Hier in het westen ­leren wij kinderen om eerlijk te zeggen wat ze denken, al schudden wij vervolgens weleens ons hoofd over hun al te grote vrijmoedigheid. Maar dáár leren de kinderen allereerst om hun mond te houden en goed te luisteren. Je slikt je kritiek in, of brengt die hooguit heel verhuld. In de christelijke gemeente ging het vanaf het begin anders. Overheersend was het gevoel van gelijkwaardigheid: we staan allemaal schuldig aan Christus’ dood, we zijn allemaal afhankelijk van zijn genade. Dus delen we alles samen. En dus moeten leiders zich maar niets verbeelden …? Of slaan we dan door?

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?