Stilgezet: Hebreeën 13:16 - Blij

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 13:16

En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.

Toen in het jaar 70 de Joodse tempel in vlammen opging, ­betekende dat een geweldige schok voor de Joodse wereld. Nu kon niemand meer een offer brengen! Priesters raakten werkloos, maar vooral: hoe moesten de zonden nu verzoend worden? Toen zeiden de rabbi’s: nu komt het aan op werken van barmhartigheid en ijverige Schriftstudie. Want staat er niet in de Schriften: ‘Liefde wil Ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer’? (Hosea 6:6). Dat hadden de Joodse christenen al eerder tegen ­elkaar gezegd, toen het offeren hun onmogelijk werd gemaakt. Offer je bezit, offer je tijd. Laat elk woord dat je zegt een offer zijn. Doe het vrolijk. Want de HEER zelf wordt er zo blij van.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?