Stilgezet: Ezechiël 5:17 - Dreiging

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Ezechiël 5:17

Ik zal honger op jullie afsturen en wilde dieren: zo zullen jullie je kinderen verliezen. Pest en dood zullen je teisteren en met het zwaard zal ik je treffen – ik, de HEER, heb gesproken.

Het blijft maar doorgaan bij Ezechiël, het ene dreigement na het andere. En als de HEER het zegt, zijn het geen loze dreigementen. Wij, lezers van later, kunnen dat bevestigen.

Toch willen we dit liever niet horen. Wij leven toch na Golgota – de dreiging is helemaal afgewenteld op het hoofd van Jezus Christus, en nu is voor ons alleen maar zonnige verlossing. Toch?

Maar de HEER heeft nooit gezegd: laat die dreigprofetieën van vroeger nu maar weg. Kennelijk moet ook ik beseffen hoe diep Gods heilige woede gaat. Als mijn kinderen niet door de wilde dieren weggeroofd worden of sterven aan de pest, dan is dat enkel en alleen aan Christus te danken. En niet aan iets van mijzelf.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?