Stilgezet: Ezechiël 4:12-13 - Vies

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Ezechiël 4:12-13

Ook moet je nog een gerstekoek eten die je voor ieders ogen moet bakken op menselijke uitwerpselen. Zo zullen alle Israëlieten in onreinheid hun brood eten, want ik zal ze verbannen naar andere volken.

Gedroogde mest is een uitstekende brandstof. Wie een lange reis door de woestijn moet maken, kan nooit voldoende hout meenemen voor de kampvuren onderweg. Dan moet je het doen met een enkele struik, en vooral met kamelenmest. Maar als Juda straks in ballingschap gaat, zijn er geen kamelen om op te rijden. Te voet moeten ze die lange weg naar Babel afleggen. En hun schaarse eten moeten ze klaarmaken op hun eigen uitwerpselen. Maar elke Jood is er nu juist op getraind om eigen ontlasting niet aan te raken maar zorgvuldig te begraven.

Je wilde je zo graag verontreinigen met afgoden? Best, zegt de HEER. Verontreinig je nu dan maar met je eigen poep.

En dát vind je ineens vies?

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?